Advokátní kancelář

Advokátní kancelář JUDr. Radko Poledny sídlí v Sokolově, K.H.Borovského 63, pobočka Karlovy Vary Motýlí 203/3. Advokátní kancelář poskytuje služby na základě požadavků klientů.

Advokátní kancelář působí jako samostatný subjekt od zřízení samostatné advokacie, tedy od 1.7.1990, JUDr. Radko Poledna je advokátem od roku 1977. Advokátní kancelář má tedy bohaté a dlouholeté zkušenosti v poskytování právních služeb, zejména v oblasti práva občanského, pracovního, rodinného, trestního a obchodního.

Advokátní kancelář nabízí svým klientům odbornost, spolehlivost a osobní odpovědný přístup k jejich právnímu případu. Kancelář v rámci poskytovaných právních služeb úzce spolupracuje zejména s notáři, exekutory, znalci a tlumočníky.

Komunikace s klienty je možná na velmi dobré úrovni jazyce německém, kdy kancelář běžně zastupuje v různých právních záležitostech fyzické i právnické osoby z německy mluvících zemí. Základní komunikace je pak možná i v jazyce anglickém a ruském. Pro účel překladů užívá kancelář rychlých a spolehlivých služeb renomované tlumočnické kanceláře.