Zvýhodněné nabídky

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

Dle dohody s advokátem klient v případě nepříznivé sociální situace uhradí pouze zálohu na hotové výdaje (telefony, poštovné, cestovné ) a náklady zastoupení budou uhrazeny až z přiznaných nákladů v soudním sporu.

Platební rozkazy a zvýhodněné vymáhání pohledávek:

Dle dohody klienta s advokátem klient uhradí pouze soudní poplatek a odměnu za 1 úkon právní služby dle advokátního tarifu.

Paušální zastupování:

Odměna advokáta je dohodnuta s klientem pevnou částkou za opakující se období (měsíc). Tuto službu využívají podnikatelé a zahrnuje dlouhodobou a průběžnou právní pomoc ve více (všech) právních odvětvích, a to i mimo běžné úřední hodiny.