Ceny služeb

Odměnu advokáta za poskytnuté právní služby je stanovena advokátním tarifem - Zák. č. 177/1996 Sb. v podstatě dvojím způsobem : 1) jako smluvní odměnu dohodou mezi advokátem a klientem  a 2) mimosmluvní odměnu  přesně stanovenou z tarifní hodnoty věci.

Kancelář využívá obou forem odměny a to vždy s ohledem na požadavky a potřeby klienta, výši uplatňovaného nároku (možnost slevy), náročnost věci i předpokládaný výsledek.

Právní porady a právní rozbory jsou zpoplatňovány hodinovou sazbou, jejíž výše závisí na druhu věci a složitosti právní problematiky. Běžná hodinová sazba činí 900 – 1800 Kč s případnou možností slevy či navýšení za obzvlášť složitý nebo nestandartní případ.